Blog |

Blaastesten op school? Wat een flauw idee

blaastesten-op-school-wat-een-flauw-idee

Een blaastest op school omdat leerlingen daar dronken verschijnen. Ouders protesteren. Terecht?

Vorig jaar rond Kerst sprak ik, Jeroen Lammers, een directeur van een basisschool uit Amsterdam. Hij had besloten om geen alcohol meer te schenken tijdens de kerstviering. En niet zonder reden. De directeur vertelde me dat het tijdens vorige vieringen nogal eens uit de hand was gelopen. In plaats van gezellig te luisteren naar de kerstliedjes van hun kinderen bij het kampvuur waren ouders meer bezig met elkaar rondom de pan met glühwein. Hij had ouders in beschonken toestand van het schoolplein moeten vegen. De ouders waren verontwaardigd over het besluit van de directeur en hebben vervolgens de alcohol zelf maar meegenomen. De school moest niet zo flauw doen.

Waar bemoeit de school zich mee?

Afgelopen week luidde een middelbare school in Brabant de noodklok. Leerlingen zitten op maandagochtend half dronken in de klas. Het gevolg van een weekend zwaar doordrinken op de plaatselijke kermis of bierfeest. De school gaat blaastesten inzetten voor deze leerlingen. Volgens rector Irma van Nieuwenhuijsen gaat het om meer dan een incident: “Iemand moet het drankgebruik in deze regio op de agenda zetten”, zegt ze in de Volkskrant. De school kan op veel bijval rekenen, maar er zijn ook ouders die het er niet mee eens zijn: waar bemoeit de school zich mee? De school moet niet zo flauw doen.

Meer dan 5 glazen per keer

Jongeren in Nederland drinken nog steeds veel. Uit het vorige week verschenen onderzoek onder scholieren (HBSC, 2017) blijkt dat de helft van de 16 jarigen regelmatig drinkt, en van hen drinkt 70% meer dan 5 glazen per keer. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat veel ouders tolerant zijn over het alcoholgebruik van hun kind: 50% vindt het geen probleem als hun kind thuis drinkt. Bij roken is dat heel anders.

Niet roken, wel drinken

Tussen de 80 en 90 procent van de ouders staat niet toe dat hun kind zelfs maar een trekje van een sigaret neemt. Hoe valt dat verschil te verklaren? Blijkbaar gaat er bij alcohol en jongeren een ander mechanisme werken, namelijk, dat wij als ouders zelf ook drinken. Als wij zelf het goede voorbeeld moeten geven en het handig is om niet – of minder – te drinken in het bijzijn van onze kinderen, als we geen goedkoop kratje bier meer bij de supermarkt kunnen halen, als we de kerstborrel op school zonder borrel moeten doen, dan wordt het wel heel moeilijk. Dan moeten we ons eigen gedrag gaan veranderen. Dus vinden we het wel prima als onze kinderen af en toe drinken.

Maar laten we helder zijn. Leerlingen die dronken in de klas zitten moeten we niet normaal vinden. Het signaal van de school in Brabant is duidelijk: dit is de grens en er moet iets gebeuren. De school durft zijn nek uit te steken en dat verdient lof.

Alcoholgebruik terugdringen

Als we het alcoholgebruik onder de jeugd willen terugdringen hebben we iedereen daarbij hard nodig. De overheid, de supermarkten met hun stuntprijzen, de sportclubs die de winst vieren met pullen bier, de kappers die een wijntje schenken tijdens het knippen. En de ouders. Zij moeten het gesprek aangaan met hun kind dat het niet ‘handig’ is om op zondagavond naar de kermis of het plaatselijke bierfeest te gaan.

En ouders die dat niet willen? Die moeten niet zo flauw doen.

Hoe gezond is onze jeugd?

Zijn jongeren gelukkig? Hoeveel roken ze? En wat drinken ze? Gamen ze teveel? En vrijen ze meestal veilig of juist niet? Het HBSC-onderzoek geeft inzicht in het gezondheidsgedrag van jongeren.

Zo gezond is onze jeugd


Over de auteur

Dit blog is geschreven door Jeroen Lammers, expert op het gebied van gezondheidsbevordering op scholen. Hij overleed op 21 november 2021.