Werkconferentie Programma Studentenwelzijn Stijn 2024

Datum: 26/09/2024
Tijd: 09:30 - 17:00
Locatie: Omnisport
Adres: De Voorwaarts 55, 7321 MA Apeldoorn
Organisator: ECIO & Trimbos-instituut
Prijs: Gratis

Draag bij aan een stevige opbouw voor studentenwelzijn

Studeren lukt het beste als je goed in je vel zit. We zien dat veel studenten last hebben van prestatiedruk, stress en psychische klachten. Daarbij spelen problemen met alcohol- en drugsgebruik soms ook een rol. Het programma Stijn helpt onderwijsinstellingen (mbo, hbo en wo), gemeenten en preventie- en zorgprofessionals om het studentenwelzijn te verbeteren en problemen door middelengebruik te voorkomen.

Het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs en het Trimbos-instituut nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de tweede werkconferentie van Stijn. De eerste werkconferentie stond in het teken van het inventariseren van de uitdagingen rondom studentenwelzijn en oplossingsrichtingen.

Dit jaar zetten we de volgende stap en worden de eerste contouren van een model voor integraal werken aan studentenwelzijn met jullie gedeeld voor zowel mbo als voor hbo en wo. Ook kunnen jullie op basis van jullie expertise en praktijkervaringen nog bestaande uitdagingen en door jullie ontwikkelde of gewenste oplossingen met ons delen. Hierdoor kunnen we leren van elkaar en kunnen we het programma Stijn op basis van jullie behoeften door ontwikkelen. Tot slot worden verschillende goede, reeds bestaande, voorbeelden uit de praktijk met jullie gedeeld.

Voor wie is deze werkconferentie?

Dit evenement is interessant voor iedereen die betrokken is bij studentenwelzijn. Onderwijsprofessionals, preventie- en zorgprofessionals, belangenbehartigers, ambtenaren, beleidsmakers, bestuurders en studenten zijn allemaal van harte welkom.

We vinden het belangrijk dat studenten goed vertegenwoordigd zijn op de werkconferentie. Jullie ideeën, ervaringen en input zijn ontzettend waardevol. We streven naar een zo divers mogelijke afspiegeling van de studentenpopulatie en stellen daarom een limiet op maximaal 2 personen per studenteninitiatief. Op die manier houden we voldoende ruimte voor andere studenten.

Programma

  • 09.30-10.00 uur | Inloop
  • 10.00-11.00 uur | Plenaire opening
  • 11.00-11.30 uur | Koffiepauze
  • 11.30-13.00 uur | In groepen uiteen op diverse thema’s
  • 13.00-14.00 uur | Netwerklunch
  • 14.00-14.30 uur | Panelgesprek met o.a. Marjolein van de Pol (hoogleraar studentenwelzijn en opleidingsdirecteur Geneeskunde Nijmegen), Jaap Valkenburg (Beleidsadviseur Studentenzaken, Gemeente Leiden), Gisèle Hoevenaars (Strateeg Preventie, IrisZorg)
  • 14.30-14.45 uur | Pauze
  • 14.45-16.00 uur | In groepen uiteen op diverse thema’s
  • 16.00-16.15 uur | Pauze
  • 16.15-16.45 uur | Plenaire afsluiting