Toolbox Signaleren v(s)o, pro en mbo

Deze toolbox Signaleren is ontwikkeld voor preventiewerkers, die een deskundigheidsbevordering gaan uitvoeren op het voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs of mbo over het thema middelengebruik. De toolbox bestaat uit verschillende onderdelen. De preventiewerker kan zelf bepalen welke onderdelen van belang zijn voor de betreffende onderwijsinstelling. Het doel van de deskundigheidsbevordering is om docenten en andere onderwijsprofessionals inzicht te geven in (problematisch) middelengebruik. Tevens biedt de deskundigheidsbevordering handvatten om het thema (problematisch) middelengebruik bespreekbaar te maken met leerlingen.

Bij de toolbox Signaleren wordt een bijbehorende instructie geleverd. Hierin staan o.a. praktische aandachtspunten voor de voorbereiding en de uitvoering. Daarnaast wordt informatie gegeven over de inhoud van de verschillende onderdelen. De training richt zich op het signaleren van middelengebruik en niet op middelenkennis.

Wilt u toegang tot de toolbox Signaleren? Stuur dan een e-mail naar helderopschool@trimbos.nl

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de toolbox Signaleren? Bezoek dan de website www.helderopschool.nl of stuur een e-mail naar helderopschool@trimbos.nl

De e-learnings Signaleren komen te vervallen.

 

Producttype
Lesmateriaal digitaal
Productnummer
PFG55190
Jaar van uitgave
2020
Auteur
L. Naaborgh, M. Maat, D. Visser

HelderOpSchool jeugd