Advies preventieaanpak Experiment Gesloten Coffeeshopketen

28 mei 2020

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) werken samen aan het vormgeven van het in het regeerakkoord 2017- 2021 afgesproken Experiment Gesloten Coffeeshopketen. Volgens de Adviescommissie Experiment Gesloten Coffeeshopketen (de commissie Knottnerus) dient het experiment gepaard te gaan met “ preventieve aandacht voor de gezondheidsschade die zowel cannabisgebruik als roken kan veroorzaken.”

De ministeries hebben het Trimbos-instituut gevraagd om te adviseren over een preventieaanpak die bijdraagt aan het voorkomen van (een eventuele stijging van) cannabisgebruik ten tijde van het experiment. In het advies wordt ingegaan op de risicogroepen die benaderd dienen te worden en de instrumenten en interventies die hierbij ingezet kunnen worden, waarbij ook gekeken wordt naar de bestaande aanpak, de uitvoerende partijen en de kosten.

 

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
76
Productnummer
AF1776
Jaar van uitgave
2020
Auteur
M. Möhle, D. Spronk, L. van Leeuwen

cannabis hasj wiet