Kennisagenda Alcoholpreventie

Expertisecentrum Alcohol

Het Expertisecentrum Alcohol van het Trimbos-instituut heeft de Kennisagenda Alcoholpreventie ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers uit het veld om zicht te krijgen op hiaten in de kennis over alcohol(preventie). De kennisagenda inventariseert en prioriteert kennishiaten over alcohol(preventie) die professionals in de wetenschap, beleid en zorg nodig hebben om effectief bij te kunnen dragen aan het voorkomen en terugdringen van gezondheidsschade door alcoholgebruik. Daarnaast draagt de kennisagenda bij aan de onderzoeksprioritering binnen nationale onderzoeksprogramma’s.

 

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
64
Productnummer
AF1733
Jaar van uitgave
2020
Auteur
C. Voogt, M. Möhle, N. van Hasselt

alcohol alcoholpreventie