Alcohol en drugs bij evenementen

Leidraad voor gemeenten 2.0

Herziene versie 2017

Deze leidraad is primair bedoeld voor medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij de vergunningverlening en/of organisatie van evenementen waarbij alcohol- en/of drugsgebruik een rol spelen. Daarnaast is de leidraad relevant voor stakeholders die gemeenten adviseren over of nauw betrokken zijn bij de vergunningverlening voor een evenement, zoals adviseurs van de GHOR, GGD en de instelling voor verslavingszorg.

De leidraad biedt achtergrondinformatie over maatregelen die ingezet kunnen worden om ervoor te zorgen dat:
1. de Drank- en Horecawet (DHW) en Opiumwet (Opw) nageleefd en gehandhaafd worden.
2. de gezondheid- en veiligheidsrisico's door of als gevolg van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik op evenementen voorkomen worden.

Zie ook de 'Infographic alcohol en drugs op evenementen'

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
82
Productnummer
AF1448
Jaar van uitgave
2017
Auteur
J. de Greeff, F.X. Goossens, H. Kooke, A.M.L. Sannen, N.E. van Hasselt

alcohol alcoholbeleid Dossier_LokaalMiddelenbeleid drugs drugsbeleid leidraad_evenementen uitgaan