Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid

Bouwstenen voor onderwijs en opleidingen voor ervaringsdeskundigen

Er zijn in Nederland steeds meer ervaringsdeskundigen die hun kennis en expertise inzetten in de praktijk, zowel in de GGz, de verslavingszorg, welzijnszorg als binnen gemeentes. Er is ook een redelijk groot palet aan opleidingen en cursussen voor ervaringsdeskundigen met een uiteenlopend lesaanbod. De vraagt rijst welke ondergrond ervaringsdeskundigen die zich beroepsmatig inzetten, nodig hebben aan kennis. De vervolgvraag is hoe het onderwijs hieraan tegemoet kan komen. Wat is de kern die in elke opleiding aan de orde zou moeten komen? Met die vraag zijn we aan de slag gegaan. Het resultaat hiervan is vastgelegd is het zogenoemde basiscurriculum ervaringsdeskundigheid.

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
143
Productnummer
AF1373
Jaar van uitgave
2015
Auteur
N. van Erp, D. Boertien, S. van Rooijen, M. van Bakel, R. Smulders

herstel