Nieuwe gegevens over suïcidaliteit in de bevolking

Resultaten van de 'Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2' (NEMESIS-2)

Dit rapport gaat over het vóórkomen van suïcide gedachten, suïcide plannen en suïcide pogingen in de algemene bevolking. Het geeft antwoord op vragen als: In hoeverre zijn suïcide pogingen gepland? Op welke leeftijd ontstaan suïcide gedachten? Hoeveel tijd verstrijkt er gemiddeld tussen het ontstaan van suïcide gedachten en het ondernemen van een eerste suïcide poging? Wat zijn risico-indicatoren voor het ontwikkelen van suïcidaliteit? Voor beantwoording van deze vragen is gebruik gemaakt van gegevens van de 'Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2' (NEMESIS-2), een representatief onderzoek onder volwassenen van 18-64 jaar in de algemene bevolking.

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
56
Productnummer
AF1093
Jaar van uitgave
2011
Auteur
R. de Graaf, M. Tuithof, S. van Dorsselaer, M. ten Have
ISBN
978-90-5253-715-3

MonitoringPsychischeGezondheid