Monitor geestelijke gezondheidszorg ouderen

Resultaten meetronde 1

De 'Monitor Geestelijke Gezondheidszorg Ouderen' (MEMO) geeft een landelijk beeld van de kwaliteit van de ambulante geestelijke gezondheidszorg voor ouderen.
Over een periode van vijf jaar wordt, in vier verschillende meetrondes, informatie verzameld. Inmiddels is meetronde 1 geheel afgerond en zijn de eerste resultaten over de kwaliteit en effectiviteit van de psychische hulpverlening aan ouderen bekend.

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
61
Productnummer
AF1032
Jaar van uitgave
2011
Auteur
M. Veerbeek, R. Oude Voshaar & A.M. Pot
ISBN
9789052537030

nkop Ouderenpsychiatrie