Alcoholgebruik in Nederland – Kerncijfers 2021

De laatste cijfers over alcoholgebruik onder de volwassen Nederlandse bevolking (18 jaar en ouder)

Belangrijkste bevindingen
• Het alcoholgebruik is tussen 2020 en 2021 gelijk gebleven.
• Alcoholgebruik is het hoogst onder mannen, jongvolwassenen en hoogopgeleiden.

Effect van COVID-19 en de coronamaatregelen
Het jaar 2021 stond net als 2020 grotendeels in het teken van de coronacrisis. De genomen coronamaatregelen kunnen een effect hebben gehad op het alcoholgebruik. Zo was de horeca perioden gesloten voor consumptie op locatie. In hoeverre de mate van alcoholgebruik met de coronacrisis samenhangt, is moeilijk vast te stellen.
In de factsheet Alcoholgebruik tijdens het eerste jaar van de coronacrisis in Nederland is te lezen welke mensen (16+) (veel) meer of (veel) minder alcohol zijn gaan drinken tijdens het eerste jaar van de coronacrisis.

Tag:
Auteur M. Tuithof, C. de Jong
Jaar

Pagina's

2

Auteur

,

SKU INF126
Category Infographics
Tag: