Handreiking blended care voor de stoppen-met-rokenondersteuning in de huisartsenpraktijk

Er zijn verschillende mogelijkheden om rokers te ondersteunen bij het stoppen, waaronder groepscursussen, telefonische coachingstrajecten of face-to-face gesprekken. Daarnaast kunnen e-healthinterventies rokers helpen om te stoppen. E-healthinterventies kunnen zelfstandig gebruikt worden of in combinatie met andere vormen van stoppen-met-rokenondersteuning.

Zorgprofessionals kunnen een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de toegankelijkheid en het goed gebruik van e-healthinterventies door patiënten. Het gaat dan om zogenaamde blended hulpverlening (‘blended care’). Hoewel ‘blended care’ verschillende voordelen heeft, weten veel zorgprofessionals niet hoe ze dit kunnen inzetten specifiek in de stoppen-met-rokenzorg.

Met deze handreiking geven we zorgprofessionals handvatten om ‘blended care’ toe te passen bij de stoppen-met-rokenondersteuning. In deze handreiking is informatie opgenomen over de voordelen van ‘blended care’, betrouwbare vindplaatsen van goede e-healthinterventies en hoe je e-health kunt integreren in de consulten.

Deze handreiking is ontwikkeld naar aanleiding van de verkenning 'Blended stoppen-met-rokenondersteuning in de huisartsenpraktijk'. Met deze verkenning hebben we in kaart gebracht wat de ervaringen, goede voorbeelden en behoeften zijn van zorgprofessionals die ‘blended care’ toepassen bij patiënten die willen stoppen met roken.

 

Auteur T. Frankfort, S. Troelstra, N. van Westen–Lagerweij, M. Willemsen
Jaar

Auteur

, , ,

Pagina's

2

SKU INF122
Category Infographics