Gezond en kansrijk opgroeien

Lessen uit IJsland voor gemeenten

Met het IJslandse preventiemodel is er in 20 jaar tijd een enorme daling in middelengebruik onder IJslandse jongeren gerealiseerd. Deze preventieaanpak is primair gericht op het creëren van een positieve leefomgeving, waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Van 2018-2021 hebben zes Nederlandse gemeenten het IJslandse model geïmplementeerd in hun gemeente, tijdens het beleidsvormend leertraject van het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut.

In deze infographic ziet u in een oogopslag wat het IJslandse model inhoudt, hoe het leertraject is verlopen en wat de ervaringen zijn van de deelnemende gemeenten.

De inhoud van deze infographic is gebaseerd op ‘Het IJslandse preventiemodel in Nederland - Eindevaluatie van het beleidsvormend leertraject voor de aanpak van middelengebruik onder jongeren’.

Jaar

SKU INF115
Category Infographics