Stoppen met rokenzorg in de huisartsenpraktijk

Roken is een belangrijke vermijdbare oorzaak van ziekten - zoals longziekten en hart- en vaatziekten - en vroegtijdige sterfte. Het is bovendien verantwoordelijk voor 9% van de totale ziektelast. De meeste mensen die roken, willen daarmee stoppen. In 2020 deed ruim 1 op de 3 rokers een serieuze stoppoging. Omdat 70% van de Nederlanders jaarlijks de huisarts bezoekt, is de huisartsenpraktijk een geschikte en laagdrempelige plek om stoppen-met-rokenbegeleiding aan te bieden.

Met deze verkenning hebben we de stand van zaken in kaart gebracht van de stoppen-met-rokenzorg binnen de huisartsenpraktijk. We hebben onder andere uitgevraagd in hoeverre huisartsen de rookstatus uitvragen, een rookadvies geven, welke stoppen-met-rokenondersteuning geadviseerd en geboden wordt en of er samenwerking is in de regio. In deze infographic staan de belangrijkste resultaten uit de verkenning. Meer informatie en een toelichting op de cijfers is beschikbaar in het rapport ‘Stoppen-met-rokenzorg in de huisartsenpraktijk’.

 

Auteur E. Willemse, N. Van Westen-Lagerweij, S. Troelstra, M. van Aerde, M. Willemsen
Auteur

, , , ,

Pagina's

3

Jaar

SKU INF114
Category Infographics