Stoppen-met-rokeninterventies voor mensen met een lagere sociaaleconomische positie

Overzicht van goede voorbeelden en werkzame elementen

Roken komt vaker voor onder mensen met een lagere sociaaleconomische positie (SEP), zoals mensen met een lager opleidingsniveau of een lager inkomen. Verschillende factoren maken het voor mensen met een lagere SEP moeilijker om te stoppen en gestopt te blijven, zoals een hogere mate van verslaving, meer stress en minder steun in de sociale omgeving. Ook maken zij minder gebruik van de aanwezige stopondersteuning, bijvoorbeeld omdat deze niet laagdrempelig genoeg is of niet voldoende aansluit bij deze doelgroep. In opdracht van FNO, Gezondheidsfondsen voor Rookvrij en Pharos onderzochten we de volgende vragen:

1. Wat zijn voorbeelden van veelbelovende individuele en groepsinterventies om stoppen met roken te stimuleren bij mensen met een lagere SEP?

2. Wat zijn ‘werkzame elementen’ van deze interventies? Welke elementen dragen bij aan het bereiken van mensen met een lagere SEP? En welke elementen dragen bij aan stoppogingen en succesvol stoppen onder mensen met een lagere SEP?

3. Wat zijn (te verwachten) barrières en succesfactoren voor implementatie van individuele en groepsinterventies om stoppen met roken te stimuleren bij mensen met een lagere SEP?

Bekijk ook de factsheet.

Auteur S. Troelstra, T. Magnée, E. Koopman, J. Harting, G. Nagelhout
Auteur

, , , ,

Jaar

SKU ex022
Category Factsheets