Leerplan Ervaringsdeskundigheid

In het landelijke leerplan worden nadrukkelijk de inzichten uit de Generieke modules Herstelondersteunende zorg en Destigmatisering inzake de taak- en competentiestelling van ervaringsdeskundigen opgenomen. Een landelijk beschikbaar leerplan is een belangrijke stap naar een meer landelijke norm voor een opgeleide ervaringsdeskundige in de zorg op zowel MBO4 als HBO5 niveau en daarmee een voorwaarde voor de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid als beroep.

Tag:
Jaar

SKU ex010
Category Rapporten
Tag: