Maatschappelijke kosten baten analyse van tabaksontmoediging

Tabaksverslaving leidt tot grote gezondheidsrisico’s en jaarlijks sterven er meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. Dat is inmiddels bekend. Maar wat zijn nu werkelijk de kosten, maar ook de baten die roken voor Nederland met zich meebrengt? Voor Nederland als totaal, maar ook voor de diverse stakeholders zoals de roker zelf, de overheid, de gezondheidszorg en de werkgever. En misschien wel de belangrijkste vraag: hoe ontwikkelen deze kosten en baten zich wanneer het aantal rokers afneemt?

Met deze Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) proberen de onderzoekers een rationele impuls te geven aan de opvattingen over de kosten en baten van tabaksontmoediging. Daarbij wordt verder gekeken dan alleen de kosten en baten in de gezondheidszorg. In de analyse is gekozen voor een breder economisch en maatschappelijk perspectief. Dat wil zeggen dat álle van enige betekenis zijnde kosten en baten meegewogen worden in het streven naar een rookvrije samenleving.

Auteur Maastricht University, RIVM, Trimbos-instituut
Auteur

, ,

Pagina's

151

Jaar

SKU ex0007
Category Rapporten