Kennis over Opvoeden

De vragen van ouders, het aanbod van de overheid en de mogelijkheden van de markt

Opvoedvragen zijn van alle tijden. Echter, in de huidige samenleving van kleinere gezinnen, werkende tweeverdieners en veranderde socialen netwerken lijken ouders deze vragen niet overal meer te kunnen stellen. De adviesfunctie van het vroegere (familie) netwerk neemt af en de betrokkenheid van de overheid neemt toe. Dit lijkt te leiden tot een steeds meer geïnstitutionaliseerde vorm van opvoedingsondersteuning.

Dit rapport beschrijft de stand van zaken op vele aspecten van opvoedingsondersteuning. Wat zijn de wensen van ouders: welke ondersteuning, van wie en hoe willen ze die aangeboden krijgen? Wat is het huidige formele en informele aanbod in Nederland? Wat is de stand van zaken in de wetenschap op het gebied van effectieve interventies?

Auteur P. Speetjens, D. van der Linden, F. Goossens
Auteur

, ,

Pagina's

137

Jaar

SKU dl005
Category Rapporten