Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ