Effecten van tabaksontmoedigende beleidsmaatregelen onder rokers met een lagere sociaaleconomische positie

Factsheet

Zowel in Nederland als in andere westerse landen is het percentage rokers hoger onder mensen met een lagere sociaaleconomische positie dan onder mensen met een middelbare en hogere sociaaleconomische positie. Hierdoor lopen mensen met een lagere sociaaleconomische positie meer risico op vroegtijdige sterfte aan roken-gerelateerde aandoeningen.

Er zijn verschillende beleidsmaatregelen waarmee de overheid tabaksgebruik in de bevolking probeert te ontmoedigen, bijvoorbeeld door middel van accijnzen, afschrikwekkende afbeeldingen en restricties op reclame en promotie. De effecten van deze beleidsmaatregelen zijn echter vaak groter voor rokers met een hogere sociaaleconomische positie.

Deze factsheet richt zich op beleidsmaatregelen die effectief kunnen zijn bij het stoppen met roken voor mensen met een lagere sociaaleconomische positie. We hebben gekeken naar welke landelijke beleidsmaatregelen kunnen bijdragen aan het verkleinen van sociaaleconomische verschillen in roken, doordat deze maatregelen 1) zich richten op de hele bevolking, maar vooral aanslaan bij mensen met een lagere sociaaleconomische positie of 2) specifiek gericht zijn op mensen met een lagere sociaaleconomische positie.

Auteur J. Schaap, S. Troelstra, M. Willemsen, E. Croes
Jaar

Pagina's

15

Auteur

, , ,

SKU AF2129
Category Factsheets