Alcohol en overgewicht

Verkenning: mate van aandacht voor de relatie tussen alcohol en overgewicht in de opleidingen voor de uitvoerders van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) programma’s

Overmatig drinken en zwaar drinken kunnen invloed hebben op gewichtstoename en een hogere Body Mass Index (BMI) of buikomvang. Deelnemers aan een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) programma krijgen advies en begeleiding op het gebied van gezonde voeding en voldoende bewegen. De GLI-programma’s bieden daarom mogelijk een ingang om mensen met (problematisch) alcoholgebruik te bereiken.

In dit rapport staat de verkenning in welke mate er aandacht is voor de relatie tussen alcohol en overgewicht in de opleidingen van de uitvoerders van GLI-programma’s centraal. Uit de resultaten blijkt dat het thema alcohol meestal wel aan bod komt in de opleidingen, maar dat de stakeholders van de GLI-programma’s behoefte hebben aan meer kennis op dit thema. Met name is er behoefte aan kennis over het effect van alcohol op (ernstig) overgewicht en aan kennis over het signaleren en doorverwijzen van (problematisch) alcoholgebruik.

Auteur E. Vercoulen, L. Smeets, C. Voogt
Jaar

Pagina's

17

Auteur

, ,

SKU AF2018
Category Rapporten