Milieuschade door peukenafval

Een groot deel van de gerookte sigaretten wordt op de grond gegooid en vormt daarmee een belangrijke bron van zwerfafval. Het filter van een sigaret is gemaakt van celluloseacetaat, een kunststof. In dat filter blijven na het roken veel schadelijke stoffen achter. Deze schadelijke stoffen (o.a. zware metalen en nicotine) lekken weg uit de sigarettenpeuk en komen zo in het milieu terecht.

In deze factsheet bespreken we wat de omvang is van het probleem van peukenafval, welke schade dit oplevert voor organismen die in het water of op het land leven en wat de schade is voor gewassen. Ook bespreken we welke richtlijnen en maatregelen er zijn om (plastic) peukenafval tegen te gaan en stippen we kort aan welke schade er nog meer kan ontstaan tijdens de gehele cyclus van tabaksteelt tot consumentenafval.

Auteur M. van Aerde, E. Koopman, J. Bommelé, M. Willemsen, E. Croes
Jaar

Pagina's

12

Auteur

, , , ,

SKU AF1982
Category Factsheets