Veranderingen in alcoholgebruik bij volwassenen in Nederland in de periode 2014-2020

Verschillen naar geslacht, leeftijd, opleiding en migratieachtergrond

In deze factsheet staan cijfers over vier indicatoren van alcoholgebruik bij volwassenen in Nederland. Er wordt gekeken naar ontwikkelingen in het alcoholgebruik in de periode 2014-2020 en of deze ontwikkelingen verschillen naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. Op deze manier wordt zichtbaar of veranderingen plaatsvinden in de gehele bevolking of alleen in specifieke groepen.

Dit is van belang omdat er in het kader van het Nationaal Preventieakkoord veel activiteiten op het gebied van alcoholpreventie voor specifieke doelgroepen zoals jongeren of ouderen gepland zijn. Dan is het goed om een beeld te hebben van de doelgroepen waar al een positieve verandering is ingezet en waar de meeste winst te behalen is.

De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig uit de jaarlijkse Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Auteur M. Tuithof, A. Mujcic, K. Monshouwer
Jaar

Pagina's

10

Auteur

, ,

SKU AF1974
Category Factsheets