Buitenshuisproject

Resultaten uit het pilotonderzoek van 2018-2021

In de voorbije jaren heeft het Trimbos-instituut in tien gemeenten het Buitenshuisproject uitgevoerd. Het doel van het Buitenshuisproject is het verminderen van stress bij kinderen van ouders met psychische problemen,  verslavingsproblemen en/of een verstandelijke beperking (KOPP/KOV/KOVB) en het verhogen van welbevinden door het kind meer tijd te laten doorbrengen buiten het gezin, in een gewone, ontspannen omgeving. Deze kinderen kregen twee jaar gratis toegang tot reguliere kinderopvang, buitenschoolse opvang of een buitenschoolse activiteit zoals een sportclub. Met het project beogen we te voorkomen dat jongeren in een gedwongen kader terecht komen of uit huis geplaatst moeten worden. Op de langere termijn is het streven de kans op psychische problemen op latere leeftijd bij KOPP/KOV/KOVB te verkleinen.

Het Buitenshuisproject werd als pilot met procesevaluatie uitgevoerd in de periode 2018 tot eind 2021. De implementatie en het begeleidende onderzoek werd uitgevoerd door een projectteam van het Trimbos-instituut. De gemeentes verzorgden zelf de financiering en organisatie van de taken en activiteiten die nodig waren rond gezinnen met relevante andere partijen in de regio. Centraal in het project stond de linking pin, doorgaans een jeugdhulpverlener. De linking pin regelde de buitenshuis-activiteit, onderhield contact met het gezin en was vaak de schakel tussen de verschillende partijen zoals de gemeente of andere hulpverlening in het gezin. Zowel de linking pins als de opvangmedewerkers kregen een training in traumasensitief werken.

Auteur T. van Doesum, J. Kramer, V. Ramaker, D. Meije
Jaar

Pagina's

66

Auteur

, , ,

SKU AF1962
Category Rapporten