Etikettering van alcoholhoudende dranken

Onderzoek naar de mogelijkheid van verplichte etikettering van alcoholhoudende dranken in Nederland

Alcoholgebruik kan leiden tot (gezondheids)schade voor het individu zelf én voor (anderen in) de maatschappij. Het terugdringen van problematisch alcoholgebruik is één van de drie pijlers uit het Nationaal Preventieakkoord (NPA). Binnen het NPA Problematisch Alcoholgebruik is in het bijzonder aandacht voor het vergroten van bewustwording over alcoholschade, aangezien er geen veilige ondergrens van alcoholconsumptie bestaat.

Het verplicht vermelden van productinformatie (ingrediënten en voedingswaarde) en gezondheidsinformatie en -waarschuwingen over de risico’s van alcohol op etiketten van alcoholhoudende dranken met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% (of in het kort: ‘alcoholetikettering’) is een middel om bewustwording over alcoholschade te vergroten. Het kan daarmee schadelijk alcoholgebruik mogelijk terugdringen.

In dit rapport staat het onderzoek naar de mogelijkheid van verplichte etikettering van alcoholhoudende dranken (zwak-alcoholhoudende dranken: <15% en sterke dranken ≥15%) in Nederland centraal.

 

Tag:
Auteur K. Smit, C. Voogt
Auteur

,

Pagina's

52

Jaar

SKU AF1927
Category Rapporten
Tag: