Stoppen met rokenzorg in de huisartsenpraktijk

Roken is een belangrijke vermijdbare oorzaak van ziekten - zoals longziekten en hart- en vaatziekten - en vroegtijdige sterfte. Het is bovendien verantwoordelijk voor 9% van de totale ziektelast. De meeste mensen die roken, willen daarmee stoppen. In 2020 deed ruim 1 op de 3 rokers een serieuze stoppoging. Omdat 70% van de Nederlanders jaarlijks de huisarts bezoekt, is de huisartsenpraktijk een geschikte en laagdrempelige plek om stoppen-met-rokenbegeleiding aan te bieden.

Met deze verkenning hebben we de stand van zaken in kaart gebracht van de stoppen-met-rokenzorg binnen de huisartsenpraktijk. We hebben onder andere uitgevraagd in hoeverre huisartsen de rookstatus uitvragen, een rookadvies geven, welke stoppen-met-rokenondersteuning geadviseerd en geboden wordt en of er samenwerking is in de regio. De belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen zijn opgenomen in de infographic 'Stoppen-met-rokenzorg in de huisartsenpraktijk'.

 

 

Auteur E. Willemse, N. Van Westen-Lagerweij, S. Troelstra, M. van Aerde, M. Willemsen
Auteur

, , , ,

Pagina's

18

Jaar

SKU AF1914
Category Factsheets