Nationale Drug Monitor 2021

Kerncijfers en ontwikkelingen 2021

De Nationale Drug Monitor is nu beschikbaar als website via nationaledrugmonitor.nl.

Dit is het eerste kerncijferrapport van de Nationale Drug Monitor waarin recente ontwikkelingen in het middelengebruik, beleid en de drugsgerelateerde criminaliteit zijn samengevat.  Het is gebaseerd op de nieuwe website www.nationaledrugmonitor.nl die de Jaarberichten van de NDM, zoals gepubliceerd tussen 1999 en 2020, vervangt. Het geeft een overzicht van de laatste cijfers over het gebruik van alcohol, tabak, drugs en slaap- en kalmeringsmiddelen, en ontwikkelingen in wetgeving, beleid en alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. Dit rapport is is een uitgave van het Trimbos-instituut en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wij verwerken meerdere keren per jaar nieuwe gegevens op de website www.nationaledrugmonitor.nl. Daardoor creëren wij een nog actueler en beter vindbaar overzicht over de ontwikkelingen in middelengebruik en drugsgerelateerde criminaliteit. Het doel en de opzet van de Nationale Drug Monitor blijven verder ongewijzigd.