Het IJslandse preventiemodel in Nederland

Eindevaluatie van het beleidsvormend leertraject

Het IJslandse preventiemodel is een aanpak gebaseerd op wetenschappelijke inzichten om middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) door jongeren te voorkomen en welbevinden onder jongeren te verbeteren. Zes Nederlandse gemeenten namen deel aan het beleidsvormend leertraject van het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut waarin zij van 2018 tot 2021 het IJslandse model implementeren in hun gemeente.

Tijdens het beleidsvormend leertraject onderzochten het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut in hoeverre het IJslandse preventiemodel geïmplementeerd kan worden in Nederland en of het model van toegevoegde waarde is op bestaande preventieprogramma’s in Nederland. In deze eindevaluatie geven we antwoord op deze vraag. Dit doen we aan de hand van gesprekken die gevoerd zijn met (landelijke) organisaties, met de gemeenten die deelnamen aan het leertraject en met deelnemende scholen. Daarnaast vergelijken wij de IJslandse monitor met de gebruikelijke Nederlandse monitor over de gezondheid van jongeren. Op basis van deze gesprekken en onderzoeken doen wij aanbevelingen over de toekomst van het IJslandse preventiemodel in Nederland.

Een beknopte weergave van de uitkomsten van de eindevaluatie zijn te vinden in onze infographic: ‘Gezond en kansrijk opgroeien – Lessen uit IJsland voor gemeenten’.

Eerder verschenen publicaties over het IJslandse preventiemodel:

Auteur L. Smeets, E.J. de Wilde, E. Vercoulen, T. Tuenter, K. Monshouwer, W. den Hollander, G. Jobse, H. Scholten, J. de Greeff
Auteur

E. J. de Wilde, E. Vercoulen, G. Jobse, H. Scholten, J. de Greeff, K. Monshouwer, L. Smeets, T. Tuenter, W. den Hollander

Pagina's

106

Jaar

SKU AF1889
Category Rapporten