Protocol na (poging tot) zelfdoding van een student

Ondersteuning in de communicatie voor scholen

Na een (poging tot) zelfdoding van een student komt er veel op een school af. In opdracht van ZonMw ontwikkelde het Trimbos-instituut samen met MBO-scholen het Protocol na (poging tot) zelfdoding van een student. 113 Zelfmoordpreventie, de MBO Raad, GGD Hart voor Brabant, GGZ Oost Brabant en Stichting School & Veiligheid waren betrokken als adviseur.

Het protocol is ontwikkeld om scholen te ondersteunen in een zo goed mogelijke communicatie na een (poging tot) zelfdoding van een student. Hoewel het protocol met en voor MBO-scholen is ontwikkeld, is het tevens, met enkele aanpassingen, bruikbaar voor andere scholen.

Het protocol bestaat uit twee uitgebreide lijsten van concrete acties na een zelfdoding van een student én na een poging tot zelfdoding van een student. Bij de verschillende acties staan aandachtspunten, instructies en tips. Het protocol is aangevuld met diverse hulpmiddelen om scholen zo goed mogelijk te ondersteunen. Denk aan communicatierichtlijnen, voorbeeldteksten, adviezen over hoe een klassengesprek te voeren en hoe om te gaan met (sociale) media.

In het protocol is ook een lijst met voorbereidende acties te vinden om scholen te ondersteunen in het op maat maken van het protocol voor de school. Bekijk ter inspiratie hier een ingevuld voorbeeld van het Protocol na (poging tot) zelfdoding van een student.

N.B: Dit protocol is in een vervolgproject met 113 Zelfmoordpreventie doorontwikkeld en uitgewerkt tot 6 aparte actieplannen voor reageren op een (poging tot) zelfdoding in het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. De actieplannen zijn in 2023 opgeleverd en zijn hier te vinden:
https://www.113.nl/voor-professionals/suicidepreventie-sector/suicidepreventie-het-onderwijs/actieplannen-na-een-suicide-of-poging-het-onderwijs

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Auteur L. Menco, E. Duinhof, M. van Bon-Martens
Auteur

, ,

Pagina's

34

Jaar

SKU AF1888
Category Rapporten