Groei instroom individuele begeleiding SDD in beeld

Fase 1 Analyse stand van zaken

De SDD heeft te maken met een sterke groei van de instroom in de individuele begeleiding en van de uitgaven aan deze maatwerkvoorziening. Zij liet daarom onderzoeken hoe deze ontwikkeling moet worden geduid en welke sturingsmogelijkheden er eventueel zijn. Om een eerste beeld te verkrijgen van de situatie is een beknopt onderzoek uitgevoerd.

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat de groei van de instroom in de individuele begeleiding in grote lijnen past binnen de wenselijke ontwikkelingen ten gevolge van de hervorming van het zorglandschap. De toename van de toekenningen en uitgaven aan IB bij de SDD komt overeen met het landelijk beeld. Ook bij de andere gemeentelijke ondersteuningsproducten wordt deze groei gezien, al is de groei bij de IB wel het hoogst.

Het profiel van de IB-cliënt lijkt te verschuiven: hoewel nog steeds een grote groep cliënten ondersteuning vanuit VG/GHZ-aanbieders ontvangt, neemt het aandeel van cliënten dat ondersteuning vanuit GGZ-aanbieders ontvangt het sterkst toe. Ook zien we dat het aandeel van jonge cliënten stijgt alsook het aantal oudere cliënten. De ondersteuning die wordt geboden, is bovendien steeds vaker ‘zwaar’.

 

Auteur A. Knispel, A. Lempens, H. Kroon
Auteur

, ,

Pagina's

64

Jaar

SKU AF1859
Category Rapporten