Integrale hulp MBO-studenten

Integrale hulp via Begeleid Leren voor MBO-studenten met psychische problemen in Utrecht

Uit onderzoek blijkt dat jongeren met psychische problemen vastlopen in het beroepsonderwijs omdat zij onvoldoende maatwerk en samenwerking ondervinden tussen school en hulpverleners binnen én buiten de school. Ook ervaren zij onbegrip bij medestudenten en docenten. Jongeren geven zelf aan dat zij de weg naar ondersteuning niet weten te vinden en dat zij hun problemen niet durven te bespreken. Onzekerheid, onbekendheid, schaamte en ervaren stigma spelen hierbij een voorname rol. Veel jongeren met psychische problemen lopen hierdoor vast in het onderwijssysteem, vallen voortijdig uit en behalen geen startkwalificatie. Hierdoor hebben zij zeer beperkte mogelijkheden om een baan te verwerven.

Voor een goede kwaliteit van hulp en ondersteuning voor MBO-studenten met psychische problemen zijn privacy en vertrouwen van belang. Daarbij staat voorop dat de student zoveel mogelijk zélf regie voert over zijn eigen traject en dat er uitgegaan wordt van de mogelijkheden van de student.

De relatie tussen de student, de medewerkers van school en de ondersteuners kenmerkt zich daarbij door een veilig gevoel op school, onderling vertrouwen en een open en respectvolle houding.Een heldere rol- en taakverdeling voor alle betrokkenen, inclusief de student zelf, is evenzeer van belang.

Nodig is een concreet uitgewerkte beleid van de school op passend onderwijs in mogelijkheden, voorzieningen, kennis en voorwaarden, inclusief mogelijkheden voor maatwerk bij stages.

 

Auteur M. van Bon-Martens, P. van Heijst, T. van Doesum, H. Jonkman, V. Fafieanie
Auteur

, , , ,

Pagina's

52

Jaar

SKU AF1856
Category Rapporten