Quickscan Kwetsbare jongvolwassenen met psychische problematiek

juli 2019

FNO: "In Nederland kunnen veel mensen niet aan de samenleving meedoen zoals ze zouden willen. Bijvoorbeeld omdat ze zich in een kwetsbare situatie bevinden door een chronische ziekte of een beperking. FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een volwaardig leven niet in de weg mag staan. Daarom zetten wij ons in voor het vergroten van kansen, op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief."

FNO vroeg het Trimbos-instituut een quickscan uit te uit te voeren van beschikbare
informatie over het vóórkomen, de gevolgen en de aanpak van psychische problematiek
bij een vijftal groepen kwetsbare jongvolwassenen in de leeftijd van 16-35 jaar:

  • Jongvolwassenen met een lage opleiding.
  • Jongvolwassenen met een niet-westerse migratieachtergrond.
  • Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo).
  • Jongvolwassen asielzoekers en statushouders.
  • Jongvolwassenen met ernstige psychische aandoeningen (EPA).

Daarbij is aandacht besteed aan het functioneren van jongvolwassenen op belangrijke levensgebieden, zoals opleiding, werk, sociale relaties, huisvesting en financiën.

De bij elkaar gebrachte kennis in deze quickscan vormt een bouwsteen voor de nadere invulling van de reikwijdte en focus van het nieuw op te zetten FNO-programma rondom kwetsbare jongvolwassenen met (een risico op) psychische problematiek.

Auteur J. Nuijen, L. Bolier, T. van Doesum, A. van der Poel, M. kleinjan
Auteur

, , , ,

Pagina's

69

Jaar

SKU af1740
Category Rapporten