Stoppen-met-roken begeleiding binnen het Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV)

Factsheet Monitor Rookvrije Start 2019

> Lees de meest recente Factsheet Monitor Rookvrije Start 2021

Roken tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op perinatale sterfte en gezondheidsproblemen zoals miskraam, vroeggeboorte, luchtweginfecties en kanker. Een zwangerschap is voor veel (aanstaande) ouders een goede aanleiding om te stoppen met roken. Toch rookte 7% van de zwangere vrouwen in 2018 op enig moment tijdens de zwangerschap.

Eén van de doelstellingen uit het Preventieakkoord is dat elke regio in 2020 een multidisciplinair zorgpad stoppen met roken heeft voor vrouwen en partners voor, tijdens en na de zwangerschap. Het Trimbos-instituut heeft onderzocht wat de stand van zaken is op het gebied van stoppen-met-roken beleid bij Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV’s). In de factsheet beschrijven we de uitkomsten van dit onderzoek. Hierin beschrijven we onder andere hoeveel VSV’s al een stoppen-met-roken beleid hebben, of er zorgpaden aanwezig zijn en hoe de gespreksvoering in de praktijk gaat.

Auteur M. van Aerde, D. Meije
Auteur

,

Pagina's

20

Jaar

SKU af1716
Category Factsheets