Quick scan maatregelen om het gebruik van uitgaansdrugs te verminderen

In 2015 nam de landelijke overheid en aantal maatregelen en zette zij een aantal preventieve activiteiten in gang om problemen door het gebruik van uitgaansdrugs te verminderen. Het betrof onder andere maatregelen om ouders te ondersteunen bij het bespreekbaar maken van het onderwerp, jongeren te informeren over de risico’s van het gebruik, het ondersteunen van een gezondheidscampagne door de uitgaanssector en beleidsadvies voor gemeenten.

In 2018 is via een Quick scan een beeld verkregen van de voortgang en implementatie van deze maatregelen en interventies. Hiervoor zijn projectleiders, tien gemeenten, preventieprofessionals, experts en jongeren bevraagd en downloadcijfers en webstatistieken bekeken. Uit de Quick scan bleek onder meer dat vrijwel alle voorgenomen maatregelen en activiteiten zijn ontwikkeld. De verspreiding en implementatie lijkt op gang te zijn gekomen al verschilde dat per maatregel. Ook was aard en omvang van de implementatie niet altijd makkelijk te bepalen omdat er geen meetinstrumenten voorhanden zijn. Het rapport eindigt met een beschrijving van verbetermogelijkheden.

 

Tag:
Auteur A. Sannen, S. Jansen, L. Smeets, G. de Kort, F. Goossens
Auteur

, , , ,

Pagina's

58

Jaar

SKU af1649
Category Rapporten
Tag: