Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg

Themarapportage

Het rapport geeft een overzicht van landelijke gegevens en kennishiaten op het gebied van depressie.

Het rapport brengt ook de verschillende partijen in de keten van depressiezorg in beeld: van gemeenten die preventieve maatregelen kunnen nemen tot en met specialistische geestelijke gezondheidszorg. De beschikbare informatie hierover uit landelijke registraties blijkt versnipperd te zijn. Van sommige ketenpartijen, zoals huisartsenzorg en specialistische geestelijke gezondheidszorg, is verhoudingsgewijs veel bekend over de omvang en de aard van de geboden depressiepreventie of -zorg.

Van andere domeinen is juist weinig landelijke informatie beschikbaar, zoals publieke gezondheidszorg, sociale (wijk)teams en jeugd-ggz. Hierdoor is het lastig om zicht te krijgen op de kwaliteit van de keten van depressiezorg in Nederland en hoe deze valt te verbeteren. Het is nodig om de domeinen waarover landelijke gegevens ontbreken beter in beeld te krijgen én om informatie uit de verschillende registraties te koppelen.

De rapportage is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS en maakt deel uit van de Staat van Volksgezondheid en Zorg (www.staatvenz.nl); een samenwerking tussen het Trimbos-instituut en andere kennisorganisaties, onder regie van het RIVM.

Auteur J. Nuijen, M. van Bon-Martens, R. de Graaf, M. ten Have, A. van der Poel, D. de Beurs, M. Nielen, P. Verhaak, L. Voorrips
Auteur

, , , , , , , ,

Pagina's

168

Jaar

SKU af1569
Category Rapporten