Bevorderen van het psychisch welbevinden op school

Wat werkt?

In deze factsheet beschrijven we hoe het psychisch welbevinden van leerlingen op school kan worden bevorderd. Aan de hand van de laatste stand van zaken uit de nationale en internationale literatuur wordt besproken wat wel en wat niet werkt. Deze factsheet is geschikt voor (onderwijs)professionals die aan de slag willen met Welbevinden op School.

Met het grootste deel van de kinderen in Nederland gaat het goed. Een deel is extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychosociale en gedragsproblemen. Deze kinderen komen uit een onstabiele thuissituatie of hebben problemen op school, omdat ze bijvoorbeeld gepest worden. Door de transitie van het passend onderwijs, komen in toenemende mate kinderen met een ‘rugzakje’ in het reguliere onderwijs. Het didactisch klimaat verandert daardoor en aandacht voor het pedagogisch klimaat is steeds meer nodig.

Het bevorderen van het welbevinden van leerlingen binnen een positief pedagogisch klimaat vergroot de betrokkenheid van leerlingen bij de school. Het werkt positief op de gezondheid, het verbetert de leerprestaties en het voorkomt bovendien psychische problemen op latere leeftijd.

Lees meer over Welbevinden op School

Tag:
Auteur J. Lammers
Pagina's

12

Auteur

Jaar

SKU AF1488
Category Rapporten
Tag: