Notitie Zien roken, doet roken?

Er lijkt vanuit verschillende invalshoeken evidentie te zijn voor de stelling “Zien roken, doet roken”. De stelling wordt allereerst onderbouwd vanuit de Sociale Leertheorie, de cuereactivity- theorie en het concept aandachtbias. Daarnaast is aangetoond dat belangrijke personen uit de omgeving van kinderen en jongeren, zoals ouders en vrienden, een grote rol spelen bij het beginnen met roken, bij het stoppen met roken en bij de mate van nicotineafhankelijkheid.

Tot slot hebben verschillende experimentele studies een verband aangetoond tussen het anderen zien roken en rookgedrag. Hoewel voor dit verband meerdere verklaringen mogelijk zijn, suggereert het meeste onderzoek dat dit verband causaal is. We concluderen daarom dat het hoogstwaarschijnlijk is dat als jongeren anderen zien roken, zij hierdoor worden gestimuleerd om zelf ook te gaan roken.

Auteur J. Bommelé, M. van Laar, M. Kleinjan
Auteur

, ,

Pagina's

4

Jaar

SKU af1461
Category Factsheets