Verwarring in Flevoland

Verkennend onderzoek naar signalen over ‘verwarde personen’

Binnen een tijdbestek van nauwelijks twee jaar is de term ‘verwarde personen’ een begrip geworden in de Nederlandse media, de politiek en inmiddels ook in het landelijke en gemeentelijke overheidsbeleid. Voor de gemeenten in de regio Flevoland vormde deze ontwikkeling de aanleiding tot een verzoek aan het Trimbos-instituut om een verkennend onderzoek uit te voeren naar de regionale en de landelijke signalen over (ontwikkelingen in) de omvang en de aard van de problematiek rond ‘verwarde personen’ en over de met deze problematiek verband houdende maatschappelijke (risico)factoren en knelpunten in de zorg.

Voor het onderzoek is een inventarisatie en een analyse gemaakt van relevante regionale en landelijk bronnen (registratiegegevens, onderzoeksrapporten) en is een serie interviews gehouden met vertegenwoordigers van relevante instanties in de regio (in het bijzonder zorginstellingen en gemeente).

Auteur M. Planije, F. van Hoof
Auteur

,

Pagina's

50

Jaar

SKU af1458
Category Rapporten