Lastgevingen tot inbewaringstelling in de GGZ in de periode 2011-2014

Hoe vaak werden lastgevingen aangevraagd? Hoeveel tijd was gemoeid met de aanvraagprocedure? Voor welke personen werd een lastgeving aangevraagd?

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) maakt het mogelijk om iemand met spoed gedwongen op te nemen in een GGZ-instelling. Dit gebeurt via een zogeheten lastgeving tot inbewaringstelling (IBS). Om een IBS af te kunnen geven dient er sprake te zijn van onmiddellijk dreigend gevaar, voor de persoon zelf of voor anderen. Daarbij moet er een ernstig vermoeden zijn dat het gevaar door een psychiatrische stoornis wordt veroorzaakt.

De bevindingen van dit rapport zijn tevens gebruikt voor een kostenevaluatie van de uitvoering van de Wet Bopz, waarover een aparte publicatie is verschenen.

Het rapport werd opgesteld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zie ook: Kostenevaluatie van de Wet Bopz

Auteur B. van Wijngaarden, J. Nuijen
Auteur

,

Pagina's

52

Jaar

SKU af1442
Category Rapporten