Cultuursensitief addendum bij de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Schizofrenie

Dit cultuursensitief addendum bij de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Schizofrenie is in opdracht van Fonds NutsOhra ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep onder voorzitterschap van dr. N. Veen. De werkgroep bestond uit afgevaardigden van de volgende beroepsverenigingen: Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Ypsilon. De werkgroep is methodologisch en organisatorisch ondersteund door medewerkers van het Trimbos-instituut. Tekst redactie is verzorgd door Veronique Huijbregts.

De definitieve versie van de richtlijn is geautoriseerd door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose (Ypsilon).

Auteur N. Veen, M. Riemersma, T. Rusting, M. Sarucco, R. Starmans, T. Zandi, M. Oud, I. Cronenberg, D. Meije
Auteur

, , , , , , , ,

Pagina's

172

Jaar

SKU af1393
Category Rapporten