Implementatie van ROM ter ondersteuning van de dagelijkse zorgpraktijk – Achtergrondrapport

Routine Outcome Monitoring (ROM) is de afgelopen jaren breed ingevoerd in de GGZ. Hierbij is de nadruk komen te liggen op ROM ten behoeve van benchmarking en is verhoudingsgewijs minder aandacht besteed aan de primaire functie van ROM: het ondersteunen van individuele behandeltrajecten. Het ministerie van VWS heeft het Trimbos-instituut gevraagd om onderzoek te doen naar de implementatie van ROM als klinisch ondersteuningsinstrument.

In het kernrapport worden de hoofdbevindingen van het onderzoek beschreven waarbij achtereenvolgens wordt ingegaan op:

  • de resultaten van een landelijke enquête onder behandelaren naar de implementatiegraad van ROM als klinisch ondersteuningsinstrument, zowel bij instellingen als bij vrijgevestigde solo- of groepspraktijken;
  • de bevindingen uit interviews met behandelaren, cliënten(vertegenwoordigers), (team)managers en ROM-coördinatoren bij zeven praktijksituaties in instellingen en vijf vrijgevestigde praktijken waar ROM relatief goed geïmplementeerd is als klinisch ondersteuningsinstrument; en
  • aanknopingspunten waarmee de implementatiegraad van ROM als klinisch ondersteuningsinstrument zou kunnen worden vergroot.

Direct naar het kernrapport.

In dit achtergrondrapport wordt gedetailleerd ingegaan op respectievelijk de toegepaste onderzoeksmethoden, de enquêteresultaten en de verslagen van de interviews.

Auteur J. Nuijen, B. van Wijngaarden, M. Veerbeek, G. Franx, J. Meeuwissen, M. van Bon-Martens
Auteur

, , , , ,

Pagina's

250

Jaar

SKU af1383
Category Rapporten