Implementatie van ROM ter ondersteuning van de dagelijkse zorgpraktijk in de GGZ – Kernrapport

Een landelijke meting van de implementatiegraad en een verdieping aan de hand van praktijksituaties

Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van een onderzoek naar de implementatie van Routine Outcome Monitoring (ROM) als klinisch ondersteuningsinstrument. Besproken worden:

  • de resultaten van een enquête onder behandelaren naar de implementatiegraad van ROM als klinisch ondersteuningsinstrument, zowel bij instellingen als bij vrijgevestigde solo- of groepspraktijken;
  • de bevindingen uit interviews met behandelaren, cliënten(vertegenwoordigers), (team)managers en ROM-coördinatoren bij zeven praktijksituaties in instellingen en vijf vrijgevestigde praktijken waar ROM relatief goed is geïmplementeerd als klinisch ondersteuningsinstrument;
  • aanknopingspunten waarmee de implementatiegraad van ROM als klinisch ondersteuningsinstrument kan worden vergroot.

Bij het kernrapport hoort een achtergrondrapport. Hierin is aandacht voor de toegepaste onderzoeksmethoden, de enquêteresultaten en de verslagen van de interviews.

Auteur J. Nuijen, B. van Wijngaarden, M. Veerbeek, G. Franx, J. Meeuwissen, M. van Bon-Martens
Auteur

, , , , ,

Pagina's

60

Jaar

ISBN

978-90-5253-760-3

SKU af1378
Category Rapporten