Infographic E-Mental Health door huisarts en POH-GGZ

Wat is er nodig voor opschaling?

Deze infographic beschrijft wat nodig is voor de opschaling van e-Mental Health door huisarts en POH-GGZ.

Veel huisartsen en POH’s-GGZ in de huisartsenpraktijk willen wel gebruik maken van e-Mental Health, maar weten niet waar en hoe zij moeten starten. Het Trimbos-instituut heeft onderzocht wat de knelpunten zijn en hoe deze zijn op te lossen.

Uit het onderzoek blijkt dat er een groep van ‘koplopers’ is die e-Mental Health heeft geïntegreerd in de reguliere werkwijze. Zij vinden dat (begeleide of blended) e-Mental Health kwalitatief goede zorg is die meerwaarde biedt voor een deel van hun patiënten. Daarnaast is er een grote en diverse groep ‘volgers’ die e-Mental Health wel wil inzetten, maar niet weet hoe te starten: ze zien door de bomen het bos niet meer. Welk aanbod is er? Hoe zit het met de effectiviteit en de financiering? Voor welke patiënt is wat geschikt? Hoe kan ik keuzes maken?

De eerste stappen naar implementatie en brede opschaling van e-Mental Health in de huisartsenvoorziening, liggen op het gebied van:
a) visie: het duidelijker maken van nut en noodzaak van het inzetten van e-Mental Health binnen huisartsvoorzieningen,
b) kennis: beschikbaarheid van overzichtelijke, inhoudelijke informatie over e-Mental Health en de financieringsmogelijkheden, en
c) implementatie: het aanbieden van implementatiebegeleiding en ondersteuning op maat. Voorbeelden van onderzochte en effectieve e-Mental Health programma’s zijn Kleurjeleven.nl, Psyfit.nl, Drinktest.nl en MinderDrinken.nl. Deze en andere interventies zijn bedoeld voor de behandeling van depressieve klachten, angstklachten en problematisch alcoholgebruik.

Auteur B. Conijn, A. van der Poel, K. Martin Abello, B. Boon
Auteur

, , ,

Jaar

SKU af1364
Category Infographics