Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015

Denkrichtingen voor de preventie van (gezondheidsschade door) het gebruik van uitgaansdrugs onder jongeren en jongvolwassenen

Naast dat het goed is om het preventiebeleid regelmatig tegen het licht te houden, zijn er een aantal actuele aanleidingen die meer aandacht voor drugspreventie nodig maken. Het uitgaanslandschap is de afgelopen decennia flink verandert. Dancefestivals en danceparty’s zijn een belangrijk onderdeel geworden van het uitgaansleven van jongeren. Het is bekend dat het gebruik van uitgaansdrugs sterk verbonden is met deze stroming. Grotere groepen jongeren komen daardoor in aanraking met het gebruik van uitgaansdrugs. Of de prevalentie van drugsgebruik onder jongeren de afgelopen jaren ook daadwerkelijk is gestegen valt op basis van de huidige statistieken echter nog niet te zeggen. Onderzoeken onder studentenpopulaties en party- en festivalbezoekers, evenals verschillende signalen, geven echter wel de indruk dat er sprake is van een stijging van het gebruik en dat het praten over drugsgebruik gewoner is geworden onder jongeren de laatste jaren.

Daarnaast zijn er enkele ongunstige ontwikkelingen ten aanzien van de dosering MDMA (de werkzame stof) in ecstasypillen en het aandeel ernstige drugsgerelateerde gezondheidsincidenten. Momenteel bevat bijna de helft van de ecstasypillen een dosering van 150 mg MDMA, een dosis die per pil al twee keer zo hoog is als wat veronderstelt wordt als een dosering die zorgt voor de gewenste effecten. De kans op overdosering is daarmee flink groter, wat terug lijkt te zien in een stijging van het aandeel matige en ernstige gezondheidsincidenten met ecstasy.

Tag:
Auteur F. Goossens, N. van Hasselt
Auteur

,

Pagina's

16

Jaar

SKU af1361
Category Factsheets
Tag: