Wel of niet getest, en wat was de uitslag?

Zelfgerapporteerde vs. geregistreerde infectieziektestatus van harddrugsgebruikers in de verslavingszorg

Het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction beoogt infectieziektepreventie en –zorg (van opsporing tot behandeling) en aandacht voor lichamelijke gezondheid/somatiek te borgen in beleid en werkprocessen in de (sociale) verslavingszorg.

Infectieziekten komen veel vaker voor bij harddrugsgebruikers dan onder de algemene bevolking. Hoewel in de afgelopen jaren de gezondheid van de groep harddrugsgebruikers is verbeterd en de incidentie van infectieziekten is ingeperkt, blijft aandacht voor infectieziekten nodig voor deze kwetsbare groep. De verslavingszorg speelt een belangrijke rol in preventie, actief testen, behandeling en nazorg van infectieziekten bij harddrugsgebruikers. Een bekende infectieziektestatus is een voorwaarde voor goede preventie en (continuïteit van) zorg op dit gebied.

Auteur F. Laghaei, A. van der Poel
Auteur

,

Pagina's

31

Jaar

SKU af1344
Category Rapporten