Handreiking Beleid voor Begeleiding Stoppen met Roken binnen het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV)

Door VSV-breed beleid te formuleren wordt bevorderd dat de stoppen-met-rokenbegeleiding van zwangeren na overdracht op effectieve wijze gecontinueerd wordt.  Het Trimbos-instituut heeft i.s.m. de NVOG en KNOV een handreiking opgesteld ter ondersteuning hierbij. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. uitgangspunten voor SMR-beleid, scholing, doorverwijsmogelijkheden en de registratie/uitwisseling van gegevens.

Auteur Trimbos-instituut, KNOV
Auteur

,

Pagina's

24

Jaar

SKU af1337
Category Rapporten