Begeleiding van forensische cliënten in de RIBW

RIBW Alliantie 2014

GGZ Nederland heeft in april 2013 met de andere veldpartijen een meerjaren overeenkomst gesloten over veranderingen in de Forensische Zorg. Onderdeel van deze overeenkomst is het sneller doen uitstromen van cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen uit forensisch psychiatrische centra (FPC's) en afdelingen (FPA) alsmede vanuit het gevangeniswezen naar bijvoorbeeld een RIBW-setting en/of ambulante zorg, zoals (forensische) (F)ACT. Voor de RIBW's betekent dit in de nabije toekomst een grotere instroom van cliënten met een strafrechtelijke titel. Mogelijk hebben de nieuw instromende cliënten ook een ander profiel dan de forensische cliënten die nu al in de RIBW's begeleid worden, en hebben zij een grotere beveiligingsnoodzaak.

Om de good practices op het gebied van forensische RIBW-zorg te bundelen en op basis daarvan te komen tot een kader is de RIBW Alliantie samen met het Trimbos-instituut in het najaar van 2013 een project gestart. In enkele maanden tijd zijn via vragenlijsten gegevens verzameld, zijn werkconferenties georganiseerd, hebben gesprekken plaatsgevonden met hulpverleners, managers en instroomcoördinatoren van RIBW's en zijn beleids- en visiestukken bestudeerd. Ook hebben gesprekken plaatsgevonden met verwijzers en ketenpartners, zoals de Directie Forensische Zorg (DForZo) van het ministerie van Veiligheid en Justitie, het NIFP, de Reclassering, Exodus, FPC en forensisch ACT. De gesprekken en de documenten hebben veel informatie opgeleverd en hebben uiteindelijk geleid tot voorliggend document.

Auteur C. Place, L. Neijmeijer
Auteur

,

Pagina's

80

SKU af1286
Category Rapporten