Infosheet Herziening EU-richtlijn Tabaksproducten

Infosheet april 2014

Op 26 februari 2014 heeft het Europees Parlement ingestemd met een herziening van de tabaksproductenrichtlijn van de Europese Unie. De Raad van Ministers heeft het voorstel op 14 maart j.l. aangenomen. De herziene richtlijn zal naar alle waarschijnlijkheid voor eind mei 2014 in werking treden. EU-lidstaten hebben na de inwerkingtreding twee jaar om hun nationale wetgeving aan te passen aan de richtlijn. Deze infosheet biedt informatie over de achtergrond van de richtlijn, de inhoud van de wijzigingen en de gevolgen voor Nederland.

Auteur W. Ter Weijde, E. Croes
Auteur

,

Pagina's

3

SKU af1279
Category Factsheets