Handleiding voor de implementatie van de multidisciplinaire richtlijn depressie bij jeugd

Wanneer een depressieve stoornis bij jeugdigen niet goed behandeld wordt kan dat uiteenlopende negatieve gevolgen hebben voor de verdere levensloop. Het belemmert jeugdigen in het adequaat uitvoeren van ontwikkelingstaken. Daarnaast kan het hebben van een depressie een nadelige invloed hebben op schoolprestaties, het sociale leven en uiteindelijk op de latere beroepsloopbaan. Daarom is het van groot belang dat jeugdigen de juiste zorg wordt geboden en wanneer behandeling met antidepressiva geïndiceerd is deze behandeling veilig wordt uitgevoerd. In de praktijk is er een gebrek aan kennis over geschikte manieren van implementeren van evidence-based interventies, bestaat er een spanningsveld tussen het geprotocolleerd uitvoeren van een behandeling en de eigen professionaliteit en ontbreken vaak de tijd en financiële middelen om kennis te vergaren over een systematische aanpak.

In onderhavige handleiding staan hulpmiddelen en worden adviezen gegeven die teams kunnen gebruiken ter ondersteuning van de implementatie van de multidisciplinaire richtlijn Depressie bij jeugd, Addendum 2009 (www.ggzrichtlijnen.nl). De hulpmiddelen zijn: een samenvatting van de richtlijn, indicatoren om de toepassing van de aanbevelingen te monitoren, een format voor een implementatieplan, een registratieformulier voor toepassing en monitoring van de aanbevelingen, beschrijving van de resultaten van een proefimplementatie, beïnvloedende factoren bij het gebruik van de richtlijnaanbevelingen, en adviezen voor (landelijke) implementatie.

Auteur H. Sinnema, M. Oud, D. van Duin
Auteur

, ,

Pagina's

50

Jaar

SKU af1259
Category Rapporten