Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid

In deze evaluatie wordt het Nederlandse drugsbeleid van de afgelopen 35 jaar onder de loep genomen.

De evaluatie laat in de eerste plaats zien in hoeverre de hoofddoelstellingen van het Nederlands drugsbeleid gerealiseerd is. Die doelstelling zoals geformuleerd in de Drugsnota 1995, betreft de preventie en beheersing van de uit drugsgebruik voortvloeiende individuele en gemeenschapsrisico's.

Daarbinnen wordt ingegaan op relevante thema's zoals het coffeeshopbeleid, de druggeralateerde criminaliteit en overlast en de internationale samenwerking.

Auteur M. van Laar, M. van Ooyen-Houben
Auteur

,

Pagina's

395

Jaar

SKU af0884
Category Rapporten