Integrale aanpak depressiepreventie ouderen (handleiding)

Handleiding

Integrale preventieve aanpak van depressie werkt het beste. Bij een integrale aanpak leveren meerdere sectoren zoals zorg, welzijn, veiligheid een bijdrage. Het gaat uit van een community-benadering en richt zich op drie doelen: het verbeteren van de vroegherkenning van depressieve klachten en implementatie van preventieve interventies het versterken van competenties van mensen met een sterk verhoogd risico voor depressie en het werken aan een ondersteunende en gezonde leefomgeving. Deze brochure bevat de handleidding. Het biedt medewerkers van gemeenten, GGD’en en GGZ-instellingen een uitgebreid stappenplan. In wijken waar veel ouderen wonen, kan bijvoorbeeld een intensieve, wijkgerichte aanpak worden ontwikkeld, waarbij allerlei lokale partners worden betrokken. De handreiking bevat bovendien bouwstenen voor het uitvoeren van een probleemanalyse en het ontwikkelen van een actieplan. Zo is er een quick scan opgenomen, waarmee GGZ- en GGD-medewerkers de omvang van depressie in de eigen regio in kaart kunnen brengen. Met dit instrument kan ook worden onderzocht waar de meeste gezondheidsproblemen zich voordoen en op welke terreinen preventiebeleid het hardste nodig is. Dit stelt gemeenten in staat het preventiebeleid toe te spitsen op bevolkingsgroepen die een verhoogd risico lopen op een depressie.Deze brochure is een van de drie producten die gemeenten, GGD’en, GGZ-instellingen en andere organisaties direct kunnen toepassen bij de preventie van depressie. Deze zijn wetenschappelijk gefundeerd en gestandaardiseerd. Deze producten zijn vergaand uitgewerkt voor de preventie van depressie bij ouderen, omdat daar al relatief veel ervaring mee is opgedaan.

Er zijn drie producten Integrale aanpak depressie ouderen: Overzicht interventies, Handleiding en Introductie en onderbouwing.

Auteur E. Bohlmeijer, F. Smit, C. Smits, S. Onrust, J. Toet, H. Riper
Auteur

, , , , ,

Jaar

ISBN

9052535027

SKU af0592
Category Rapporten